Pojmovi povezani s ruletom

Pojmovi povezani s ruletom

2018-01-21 06:50:51 - Braňo "Ace"

Mislite li da razumijete sve pojmove koji se upotrebljavaju u ruletu? Provjerite značenje riječi u našoj bazi pojmova o ruletu koja sadrži preko 100 standardnih pojmova.

A

 • American roulette (Američki rulet) – posebna vrsta ruleta. U tom slučaju, kotač ruleta ima 38 polja. Osim uobičajenih brojeva, također postoji i polje s dvostrukom nulom, tj. 00.
 • American wheel (Američki kotač) – kotač u američkom ruletu. Ima 38 polja i dva polja s nulom (polja 0 i 00).

B

 • Backtrack – vanjska staza kotača ruleta. Na njoj djelitelj zavrti kuglicu.
 • Ball – kuglicu djelitelj ubacuje u kotač ruleta; položaj na kojem se zaustavi određuje koji je pobjednički broj. Ispravan način ubacivanja kuglice jest u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu, dok se kotač okreće u drugom smjeru.
 • Biased wheel – neispravan kotač. Ako se kuglica zaustavlja na nekim brojevima češće nego na drugima, često kažemo da je kotač pristran.
 • Biased numbers – brojevi koji pobjeđuju češće od drugih zbog pristranosti kotača.
 • Big number – broj koji pobjeđuje češće nego je statistički vjerojatno može biti znak da se radi o biased wheel.
 • Black action – ulog s crnim žetonima.
 • Blacks – crni žetoni.
 • Black bet – ulog na crnu boju.
 • Bottom track – unutarnja staza kotača ruleta s koje kuglica padne na pobjednički broj.

C

 • Capping a bet – kršenje pravila polaganja uloga pri čemu dolazi do namjernog stavljanja dodatnih žetona na pobjedničko polje.
 • Carré – francuski izraz za corner bet. Drugim riječima, ulog na 4 broja.
 • Casino Edge (House Edge) – broj koji označava kolika je prednost kasina. Što je prednost viša, statistička vjerojatnost vašeg dobitka je niža. U europskom ruletu, prednost kasina jest 2,70 % (jer postoji samo jedno polje 0), dok je u američkom ruletu prednost kasina 5,26 % (zbog dvije nule).
 • Chasing losses – povećavanje uloga u pokušaju da se nadoknade prethodni gubici.
 • Check Rack – poseban držač za žetone.
 • Cheval – francuski izraz za ulog na jedan par, tj. dva broja.
 • Chips – oni određuju vrijednost vašeg uloga.
 • Choppy game (Klimava igra) – stanje igre koje nije uobičajeno za rulet. Na primjer, niz uzastopnih gubitaka za igrače, kasino itd.
 • Combination bet (Kombinacijski ulog) – ulog jednog ili više žetona na dva ili više brojeva.
 • Colonne – francuski izraz za column bet, tj. ulog na jedan od tri stupca stola ruleta.
 • Cold table (Hladan stol) – žargonski izraz za stol za kojim igrači naizgled češće gube.
 • Column bet (Ulog u stupcu) – ulog na jedan od stupaca stola ruleta. Jedan stupac sadrži 12 brojeva.
 • Corner bet (Kutni ulog) – ulog na 4 broja istovremeno polaganjem jednog žetona na sjecište tih brojeva.
 • Croupier – francuski izraz za djelitelja u ruletu.

D

 • Dealer – zaposlenik kasina koji je odgovoran za stol ruleta, prima uloge i vrti kotač.
 • Derniere – francuski izraz za uloge na posljednjih 12 brojeva (25 do 36).
 • Double Row – poznat još i kao six number bet; radi se o ulogu na šest brojeva koji se nalaze u dvama uzastopnim redovima.
 • Double Zero – dvostruka nula. Postoji samo u američkom ruletu.
 • Double Zero Wheel – kotač u američkom ruletu.
 • Douzaine – francuski izraz za dozen bet. Drugim riječima, radi se o ulogu na dvanaest uzastopnih brojeva, npr. 1 do 12.
 • Dozen bet – pogledati pod „Douzaine”.

E

 • En Plein – francuski izraz za ulog na samo jedan broj.
 • En Prison – posebno pravilo koje se ponekad primjenjuje na parne uloge (crno/crveno, parni/neparni) kada se kuglica zaustavi na 0. Ovim se pravilom nudi izbor igraču: može izgubiti polovicu svojeg uloga ili zadržati ulog na stolu za sljedeći krug. Ako se kuglica u sljedećem krugu ponovno zaustavi na 0, igrač gubi čitavi ulog. Pravilo se ne može primijeniti dvaput za redom.
 • European roulette (Europski rulet) – najpopularnija vrsta ruleta koja sadrži 37 brojeva. Sadrži samo jednu 0 te stoga igračima pruža bolje izglede od američkog ruleta.
 • Even bet (Parni ulog) – ulog na parne brojeve. (0 i 00 se ne računaju).
 • Even money – ulog s omjerom pobjede 1:1, tj. ulog na boje, parne/neparne itd.

F

 • Fair game – igra u kojoj niti jedna strana (igrač/kasino) nema prednost. Rulet nije pravedna igra.
 • Five number bet – posebni ulog koji postoji samo u američkom ruletu. Igrač polaže ulog na brojeve 0, 00, 1, 2 i 3. U ovom ulogu, prednost kasina je 7,89 %.
 • Flat bettor – naziv za igrače koji uvijek ulažu na iste brojeve.
 • French roulette (Francuski rulet) – sličan europskom ruletu. Sadrži samo jednu 0 i nekoliko manjih specifičnih izmjena pravila, npr. La partage.
 • Free spin – mogućnost da se rulet zavrti bez polaganja depozita.

G

 • Golden numbers (Zlatni brojevi) – poput Biased numbers, ovi brojevi pobjeđuju više nego je statistički vjerojatno.
 • Greens – zeleni žetoni.

H

 • High bet (Visoki ulog) – ulog na 18 najviših brojeva (19 do 36).
 • High Low bet (Visoko-niski ulog) – ulog na 18 najnižih brojeva (1 do 18) ili 18 najviših (19 do 36).
 • Hoca – jedna od prvih verzija igre slične ruletu.
 • Hot table (Vrući stol) – stol za kojim igrači naizgled češće pobjeđuju.
 • House Edge (Prednost kuće) – pogledaj pod „Casino Edge”.

I

 • Impair – francuski izraz za ulog na neparne brojeve.
 • Inside bet (Unutarnji ulog) – pojam suprotan vanjskom ulogu. Radi se o ulozima koji se polažu na numeričkom dijelu stola ruleta, npr. podijeljeni („split”), pojedinačni („straight”), linijski („line”), kutni ulog.

L

 • La Partage – pravilo koje se najčešće koristi u francuskom ruletu, slično pravilu En prison. Ako se kuglica zaustavi na 0, igrač ima pravo povući polovicu svojeg uloga, ali gubi drugu polovicu, tj. nju izravno dobiva kasino.
 • Layout (Postava) – područje stola gdje igrači polažu svoje uloge.
 • Low bet, Manque (Niski ulog) – a bet on the lowest 18 numbers (1 to 18).

M

 • Manque, Low bet – francuski izraz za ulog na 18 najnižih brojeva (1 to 18).
 • Moyenne – francuski izraz za uloge na drugi niz od 12 brojeva (13 do 24).

N

 • Negative progression (Negativni napredak) – naziv za sustave ruleta u kojima igrači povećaju svoje uloge nakon gubitka (Fibonacci, Martingale).
 • Nickel (Novčić) – žeton koji vrijedi 5 dolara ili eura.
 • Noir – francuski naziv za crni ulog, tj. ulog na crnu boju.

O

 • Odd bet (Neparni ulog) – ulog na neparne brojeve.
 • Outside bet (Vanjski ulog) – ulozi položeni s vanjske strane numeričkog dijela stola ruleta. To se odnosi, na primjer, na uloge na boje, parne/neparne brojeve itd.
 • Orphelins – francuski izraz za ulog na takozvane „orfeline”. Radi se o ulogu na brojeve koji su jedni pored drugih na kotaču, ali su na stolu daleko jedan od drugoga.

P

 • Pair – francuski izraz za ulog na parne brojeve. (Osim na 0 i 00).
 • Passé (Visoka oklada) – francuski izraz za ulog na 18 najviših brojeva (19 do 36).
 • Past posting (Naknadno polaganje) – pogledaj pod „Nadopunjavanje uloga”.
 • Pay Out (Isplata) – iznos za koji igračevi dobici premašuju gubitke.
 • Pinching (Pljačka) – oblik varanja, pri čemu igrač uklanja svoj izgubljeni ulog sa stola.
 • Plain (Obični) – ulog na samo jedan broj.
 • Player clocking (Praćenje igrača) – praćenje radnji drugog igrača s ciljem imitiranja njegovih/njezinih uloga i dobitaka.
 • Positive progression (Pozitivni napredak) – naziv za sustave ruleta u kojima se ulog povećava nakon pobjede.
 • Premiere – francuski izraz za ulog na prvih 12 brojeva (1 do 12).

Q

 • Quarter/Square bet (Četvrtinski ulog) – ulog na 4 broja.
 • Quatre – francuski izraz za četvrtinski ulog.

R

 • Red bet (Crveni ulog) – ulog na crvenu boju.
 • Red Black bet (Crveno-crni ulog) – ulog na crvenu (18 brojeva) ili crnu (18 brojeva) boju.
 • Reds (Crveni) – crveni žetoni, pogledajte također pod Nickel.
 • Rien ne vas plus – francuski izraz za kraj polaganja uloga.
 • Rouge – francuski izraz za ulog crvenu boju.
 • Roulette chips (Ruletni žetoni) – žetoni koji se upotrebljavaju u ruletu.
 • Roulette strategy (Ruletna strategija) – strategija u ruletu. To su uglavnom specifične metode kojima se koriste igrači da bi povećali svoje izglede za pobjedu.
 • Roulette system (Ruletni sustav) – sustav u ruletu; pojam sličan ruletnoj strategiji. Upotrebljava se za povećanje igračevih izgleda za pobjedu.
 • Roulette wheel (Kotač ruleta) – kotač u ruletu. Postoji nekoliko varijanti, ovisno o vrsti ruleta koju igrate. Europski i francuski rulet imaju 37 brojeva na kotaču (0, 1 do 36,) dok američki rulet ima 38 brojeva (0, 00 i 1 do 36). Novi zavrtaj počinje zavrtanjem kotača i ubacivanjem kuglice.
 • Row bet (Redni ulog) – ulog na jedan red; poznat još i kao street bet.

S

 • Signature – „slobodan” zavrtaj kojim se koriste igrači da bi odredili buduće pobjedničke uloge.
 • Single number bet, Straight up bet (Ulog jednog broja) – ulog na samo jedan broj.
 • Single zero wheel (Kotač s jednom nulom) – kotač koji se upotrebljava u europskom i francuskom ruletu; sadrži samo jednu 0.
 • Single zero roulette (Rulet s jednom nulom) – europski/francuski rulet.
 • Six Line bet, Six number bet (Ulog šest brojeva) – ulog na 6 brojeva u dva uzastopna reda (na primjer, 1, 2, 3, 4, 5, 6).
 • Sixaine – francuski izraz za ulog šest brojeva.
 • Spin (Zavrtaj) – jedan krug ruleta koji započinje bacanjem kuglice u kotač i završava zaključenjem uloga za sljedeći krug.
 • Split bet (Podijeljeni ulog) – ulog na dva broja.
 • Square bet (Kvadratni ulog) – pogledajte pod corner bet ili quarter bet.
 • Stack (Stog) – 20 ruletnih žetona. Stogovi pomažu zaposlenicima da brže broje žetone tijekom igre.
 • Straight up bet (Pojedinačni ulog) – pogledajte pod single number bet.
 • Street bet (Ulični ulog) – ulog na tri broja u jednom redu na stolu ruleta. Pogledajte također pod row bet.

T

 • Three number bet (Ulog tri broja) – pogledajte pod street bet.
 • Tiers du Cylinder – francuski izraz za treći cilindar. On opisuje ulog na brojeve koji su na suprotnom položaju od 0 na kotaču. To se odnosi na brojeve od 27 do 33.
 • Twelve number bet (Ulog dvanaest brojeva) – pogledajte pod column bet.
 • Two number bet (Ulog dva broja) – pogledajte pod split bet.

V

 • Voisins du Zero – francuski izraz koji znači „susjedi nule”. Odnosi se na maksimalno 17 brojeva koji se nalaze pokraj nule. Na kotaču su to brojevi od 22 do 25.

W

 • Wager requirements (Uvjeti ulaganja) – određuju koliko često igrač mora upotrijebiti bonus prije nego što može podići svoj dobitak.
 • Wheel (Kotač) – pogledajte pod roulette wheel.
 • Wheel head (Glava kotača) – dio kotača na kojemu se nalaze polja s brojevima.
 • Wheel roller (Okretač kotača) – djelitelj, poznat i kao krupje.
 • Wheel Clocking (Mjerenje kotača) – tehnika u kojoj igrač upotrebljava elektroničku opremu da bi odredio ishod zavrtaja.

Z

 • Zero (Nula) – zelena polja u ruletu. U europskom se ruletu to odnosi na polje 0; u američkom ruletu dva su zelena polja: 0 i 00.

(ova baza pojmova redovito se ažurira i proširuje, stoga se slobodno vratite)

Probajte omiljenu igru besplatno
Europski rulet Roulette NetEnt Igrajte
Francuski rulet Roulette NetEnt Igrajte
Multi Wheel Roulette Roulette Microgaming Igrajte

Ovo web-mjesto upotrebljava kolačiće, što nam pomaže poboljšati kvalitetu prikazanog sadržaja. Kolačiće možete blokirati u postavkama preglednika. Upotrebom našeg web-mjesta prihvaćate upotrebu kolačića kakva je naznačena u našim Pravilima o upotrebi kolačića.

Slažem se